‍ برگزاری ملاقات عمومی در‌ شهرداری بابلسر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر سه شنبه این هفته نیز همچون سه شنبه های گذشته مهندس رضا رحیمی در ‌دفتر خود میزبان جمعی از شهروندان بود و پس از استماع نظرات ، پیشنهادات و مطالبات آنها دستورات لازم را جهت بررسی و اقدامات مقتضی صادر کرد