‍ جمع آوری سگ های ولگرد

شهرداری بابلسر در پیوند با آرامش شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و نیست حال میخواهد احداث پل عابر و آسفالت و فرش موزائیک باشد یا اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا و ...جمع آوری سگ های ولگرد هم در همین پیوند قابل تعریف است و به همین دلیل در انجام آن لحظه ای درنگ نمی کند
صبح امروز و در پی تماس شهروندان مبنی بر وجود دو قلاده سگ ولگرد در نزدیکی محل سکونت آنها واحد خدمات شهری بلافاصله در محل حضور یافت و موفق شد یکی از سگ ها را که همچنان در آن محل بود گرفته و به مکان نگهداری از سگ های ولگرد تحویل دهد
شما هم با تماس با سامانه تلفنی ۱۳۷ ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات خود خادمان شهر و شهروندان را در انجام وظایف محوله یاری نمائید
روابط عمومی شهرداری بابلسر