‍ بابلسر غرق در شور و زیبایی

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر واحد زیباسازی این شهرداری با نصب پرچم ها و ریسه های الوان ، آلمان ها و همچنین ماکتی از کعبه این قبله گاه جاودانه مسلمانان جهان سیمای شهر را غرق در شور و شکوه اعیاد قربان و غدیر و نیز دهه امامت و ولایت کرد.