هم بارگذاری و هم خاک برداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر در ادامه احداث دیوار حائل بابلرود توسط این شهرداری از امروز عملیات بارگذاری دیوار حائل این رودخانه آغاز شد این در حالی است که کمی آنسوی تر لایروبی بابلرود همچنان ادامه دارد و نیز باربرداری و پاکسازی محوطه پل چهارم هم شروع شد و خبر آخر آنکه واحد خدمات شهری هم در حال انتقال خاک دپو شده در میدان معلم به سایت دفن زباله است