‍ و دوباره ایستگاه شکر و شادمانه

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر این شهرداری در تکاپوی برپایی ایستگاه صلواتی شکر و شادمانی در یکی از محدوده های شهر است
شایان گفتن است شهرداری بابلسر طی نه ماه اخیر بلا استثنا در تمامی آئین های مذهبی و مناسبت های تاریخی یا مرتبط با انقلاب اسلامی با برپایی ایستگاه صلواتی ، شکر و شادمانی ، ریسه ها و پرچم های الوان و بالاخره تندیس و المان حضوری جدی و بی وقفه داشته است