معاون فنی و عمرانی شهرداری بابلسر:
با مدیریت زمان برخی از پروژه های نیمه تمام را به اتمام میرسانیم
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر مهندس احمد نژاد معاون فنی و عمرانی این شهرداری طی مصاحبه ای با اشاره به سخنان مهندس رحیمی در نشست شورای اسلامی شهر بابلسر مبنی بر اولویت بندی پروژه های نیمه تمام گفت: وفق فرمایشات ایشان پس از این اولویت بندی با تمام توان می کوشیم تا برخی از آنها را در سال جاری به اتمام برسانیم و به تعبیر شهردار محترم تقدیم مردم فهیم شهر کنیم
وی آنگاه با تاکید بر این مطلب که بنا داریم با استفاده از مشاورانی برجسته در دو حوزه ترافیک و مهار آبهای سطحی طرح های جامعی را تهیه کنیم افزود: تبیین و تدوین طرح جامع ترافیک و طرح جامع مهار آبهای سطحی و مقابله با آبگرفتگی در همه مناطق شهر این قابلیت را دارد که یک بار برای همیشه این دو موضوع مهم را ساماندهی کرده و پایتخت گردشگری مازندران را شکوه بیشتری ببخشیم.