سروش

صفحه اینستا

دسته: اخبار سایت
بازدید: 490

کلید توسعه در این « کلید واژه » نهفته است

عمران و آبادانی در هر شهری یک ماموریت سازمانی برای دستگاه شهرداری بشمار می آید این در حالی است که دستگاه فوق علاوه بر عمران شهر وظایف دیگری هم بر عهده دارد تا بتواند « توسعه پایدار » را محقق سازد چرا که توسعه فقط عمران شهر نیست و به سان مجموعه ای می باشد که چونان حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند
اقداماتی چون ممیزی ،گسترش فضای سبز ، زیباسازی سیمای شهر ،فعالیت های فرهنگی و هنری در مناسبت های ملی و مذهبی ،کمک رسانی به مراکز فرهنگی و مذهبی و ده ها ماموریت دیگر در کنار آباد سازی ، همان مجموعه ای را تشکیل میدهند که « توسعه پایدار و همه جانبه» هر شهری را به دنبال دارد
اینک پرسش مهم و بزرگی فرا سوی ما است و آن اینکه آیا شهرداری بدون همراهی دیگر دستگاه ها و خاصه شهروندان می تواند چنین رسالت سنگینی را بر دوش بگیرد؟ بی تردید پاسخ منفی است پس انتظار آن است که دستگاه های دیگر در ذیل مدیریت شهری گام های محکمی بردارند و شهروندان هم در کنار پرداخت به هنگام عوارض در اموری مانند حفظ پاکیزگی معابر ، فضای سبز ،زیبا سازی و دیگر امکانات شهری همگام خادمان خود با شهرداری همدلی و همکاری کنند زیرا شهر ما خانه ما بشمار می آید و این خانه بزرگ بدون همکاری تک تک اعضایش آن چنان که شایسته است توسعه نمی یابد
پس فراموش نکنیم که کلید توسعه در صندوقی نهفته است به نام « همدلی و هگامی» همه دستگاه ها و مردم یک شهر خاصه اگر آن شهر بابلسر باشد که پایتخت گردشگری مازندران محسوب میشود.

اطلاعات شهرداری

  •     مازندران، بابلسر، خيابان طالقاني، شهرداري بابلسر

  • 5- 01135256982

  • 01135256981

  • info@babolsar.ir

اوقات شرعی

نظرسنجی