توسعه پایدار در چند پرده
پرده دوم

چنانچه پیش تر گفته شد «توسعه پایدار» در کنار عمران شهری مولفه های دیگری هم دارد که یکی از آنها «خدمات شهری» است
شهرداری بابلسر در این پیوند در ماه های پایانی سال گذشته اقدامات گسترده و متنوعی انجام داد که فقط یک پرده از آن را در ادامه خواهید خواند
معاونت خدمات شهری طیف وسیعی از اقدامات مرتبط با شهر و شهرداری را باید انجام دهد ، از جمع آوری و حمل و دفن زباله تا زیباسازی ، فضای سبز ، مهار آبهای سطحی ،ساماندهی سواحل و تابلو و و و...اما جالب آنکه در میان این حجم از مسئولیت ، معاونت خدمات شهری ، ستاد تسهیلات سفر را هم در بر گرفته و باید این کار سنگین را هم به سرانجام برساند

پنجاه و هشت پروژه فقط طی یک ماه
ستاد تسهیلات سفر شهرداری پایتخت گردشکری مازندران از نیمه دوم اسفند ماه گذشته که اولین نشست ستاد تسهیلات سفر شهرستان بابلسر در فرمانداری برگزار شد برنامه ریزی های خود را انجام داد و پس از آن وارد فاز اجرایی شد این ستاد با طرح پنجاه و هشت پروژه و تقسیم آن بین واحدهای معاونت خدمات شهری به سرعت کار را آغاز کرد این ۵۸ پروژه از ساخت و نصب کلبه در ورودی سمت بابل شروع و تا پاک سازی دیوارها و نصب تیر برق و و و ادامه می یافت اما اوج فعالیت های ستاد اجرایی تسهیلات سفر به ساماندهی سواحل ده گانه بر می گشت که براستی قابل تحسین بود چرا که مرد و زن و پیر و جوان از شرایط سواحل این شهر به نیکی سخن می گفتند
ادامه دارد