‍ بنام خداوند جان و‌ جهان

آمریکای جنایت پیشه این جرثومه جنایت و خباثت و خیانت در جهان ،بار دیگر و این بار وقیحانه تر از همیشه رشیدترین و حماسه سازترین فرزندان ملت را آماج تهمت قرار داده و سپاه پاسدران انقلاب اسلامی را که اسوه وفا و فدا و ستیز بی امان با همه کفر می باشد به عنوان «تروریست» معرفی کرده است
این در حالی است که دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود از بدو تاسیس‌تا امروز ضمن پاسداری از ارزش های اسلام راستین و آرمانهای بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامی هماره در برابر فرزندان نامشروع آمریکای جهان خوار یعنی تروریسم جهانی ایستاده و در این راه حتی از بذل جان نیز دریغ نکرده و در آسمان انقلاب اسلامی کهکشانی از شهیدان را به یادگار گذارده است
اینجانب ضمن اعلام نفرت و انزجار از این اقدام پلشت گونه شیطان بزرگ و خاصه ترامپ که دیگر کوس‌رسوایی اش حتی در غرب هم به صدا در آمده و دلال شرف و سوداگر جان و مال مظلومان جهان محسوب می گردد و محکوم کردن این اقدام شرم آور استکبار جهانی ، همصدا با شما مردم انقلابی بابلسر و همه و همه هموطنان رشیدم در جای جای میهن اسلامی اعلام میکنم که من نیز «پاسدارم» .
ننگ و نفرت ابدی بر شیطان و فرزند ناخلف و شومش ترامپ و سلام و درود بی پایان بر پاسداران انقلاب اسلامی و جلودار کبیرش امام خامنه ای

رضا رحیمی
شهردار بابلسر