از سوی شهردار بابلسر انجام شد

دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر پایتخت گر شگری مازندران
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر بعد از ظهر امروز یکشنبه مهندس رضا رحیمی با حضور در محل شورای اسلامی شهر بابلسر با محجوب پروین رئیس این شورا و دیگر اعضای آن دیدار کرد طی این دیدار نخست محجوب پروین در سخنانی با ابراز خرسندی از تلاش های موفقیت آمیز شهردار و شهرداری در راستای توسعه پایدار شهر از وی و همکارانش بخاطر این موفقیت تقدیر کرد و گفت : امیدواریم در سال جدید نیز با تکیه بر وحدت و همبستگی شهردار و شورا این موفقیت ها ادامه یابد
این گزارش حاکی است در ادامه این دیدار مهندس رحیمی نیز ضمن تقدیر از حمایت های همه جانبه رئیس و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر بابلسراز ایشان و همچنین تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال جاری گفت: امید واثق دارم در سایه همدلی و همگامی دو نهاد شورا و شهرداری میتوانیم موفق تر از سال پیش روند عمران و آبادانی بابلسر را تداوم ببخشیم
شایان گفتن است که در این دیدار دیگر اعضای شورای اسلامی شهر بابلسر هم در سخنانی از ارزشمند بودن فعالیت های شورا و شهرداری در سال گذشته سخن گفتند و ضمن تاکید بر این مطلب که موفقیت های ما میوه گوارای نهال وحدت و همبستگی شورا و شهرداری می باشد بر لزوم حفظ آن سخن به میان آوردند و آنگاه هر یک‌در‌پیوند با چگونگی توجه بیشتر به مطالبات شهروندان و نیز هموارتر کردن راه عمران شهری به اظهار نظر پرداختند.