احداث دیوار سنگی فضای ضلع غربی ساختمان اداری سازمان آرامستانها