به منظور رفع مشکل رفت و آمد محله های همت آباد در شرق بابلرود و محله فروغی در غرب بابلرود نیاز به احداث پل عابر پیاده احساس شد که عملیات اجرایی آن اردیبهشت 97 آغاز و در اسفند ماه به بهره برداری رسید .