ساختمان اداری شهرداری :

به منظور تجمیع ادارات مرتبط با شهرداری جهت تسریع در ارائه خدمات مناسب به شهروندان و استقرار شهرداری در ساختمانی مستحکم و مناسب به عنوان عامل اصلی خدمات در شرایط بحران و همچنین رعایت پدافند غیر عامل ، طرح اجرای ساختمان اداری شهرداری در سال 1395 در دستور کار قرارگرفت تعداد طبقات در فاز میانی 8 طبقه و دربال های کناری 5 طبقه بصورت اسکلت بتن آرمه می باشد

پیشرفت فیزیکی پروژه در فاز میانی در مرحله دیوار چینی می باشد.

محل اجرای پروژه در خیابان امام روبروی کارخانه فیبر سابق است .