مسئولان شهرداری


سید مرتضی شفیعی

شهردار

میرعلی حجازیان

معاون فرهنگی ، زیباسازی و حقوق شهروندی

مجید صیادیان

معاون اجرائی

محسن احمد نژاد

معاون عمرانی

حسین طلائی

معاون ساختمانی و شهرسازی

نام واحد :  دفتر شهردار

نام مسئول  : عادل ابراهيم زاده

تلفن داخلي  : ۱۰۴

نام واحد : دبيرخانه و بایگنی

نام مسئول : فرشته صيادي

تلفن داخلي : ۱۱۰

نام واحد :  درآمد

نام مسئول :  اميرناصرحسين زاده

تلفن داخلي :   ۱۱۴

نام واحد  : تاسيسات

نام مسئول  : سيد حسين صالحي

تلفن : 

نام واحد  :  املاک

نام مسئول : سید رضا حبیب اله پور   

تلفن داخلي :  123

نام واحد :  آتش نشاني

نام مسئول  : سید حسن متولي

تلفن :   125

نام واحد :   روابط عمومي

نام مسئول  : محسن غلام نژاد

تلفن داخلي :  ۱۲۷

نام واحد  :  خدمات شهري

نام مسئول  :  حمید قنبری

تلفن   : 35256977

نام واحد  :  ساختماني

نام مسئول   : كاظم كريم پور

تلفن داخلي :  ۲۲۴

نام واحد  :  مالی

نام مسئول  : سيد محمد داور

تلفن داخلي : 107

نام واحد  :  امور قراردادها

نام مسئول :  ابراهیم قاسم زاده

تلفن داخلي :  109

نام واحد :   حسابداری

نام مسئول  :  صفرعلی رمضانی

تلفن داخلي  : 109

نام واحد  : انبار

نام مسئول  : روزبه حاجی پور

تلفن داخلي :  ۱۱۷

نام واحد  :  اماني

نام مسئول  :  سيف اله پور

تلفن داخلي  : ۱۴۳

نام واحد  :  فني و عمراني

نام مسئول  : امید قناعت

تلفن داخلي  : ۱۳۳

نام واحد :  نوسازي

نام مسئول  : حسن فلاح انارمرزي

تلفن داخلي :  ۱۱۵

نام واحد  :  اصناف

نام مسئول : حسينعلي صنايع

تلفن داخلي : ۱۲۸

نام واحد :  مسئول فناوری اطلاعات

نام مسئول  : علیرضا وحیدی
تلفن :224

نام واحد  :  كارپردازي

نام مسئول  :  سید ابراهیم سید آقازاده

تلفن داخلي  : ۱۲۱

نام واحد  :  موتوري

نام مسئول  : قدیر پوراسداله

تلفن داخلي : ۱۱۹

نام واحد :  ماده صد

نام مسئول  : افشین ملک آراء

تلفن داخلی :120

نام واحد :  سازمان حمل و نقل

نام مسئول  : عادل ابراهیم زاده شرمه

تلفن :35364460

نام واحد  :  امور اداری و کارگزینی

نام مسئول  : محمد علی طلابیان

تلفن داخلي : 116 

نام واحد  :  فضاي سبز

نام مسئول  : غلامحسين اسماعيل تبار

تلفن داخلي   ---

ساماندهی سواحل و حمایت از سرمایه گذار

نام مسئول  : بهمن بی غم

تلفن داخلي   ---
بازدید امروز143
بازدید دیروز302
بازدید هفته892
بازدید کل33000