مسئولان شهرداری


رضا رحیمی

شهردار

حسین طلائی

معاون ساختمانی و شهرسازی

سید محمد داور

معاون اداری و مالی

محسن احمد نژاد

معاون فنی و عمرانی

مجید صیادیان

معاون خدمات شهری

نام واحد :  دفتر شهردار

نام مسئول  : محمد مهدی آقاسی

تلفن داخلي  : 1104

نام واحد : دبيرخانه و بایگنی

نام مسئول : فرشته صيادي

تلفن داخلي : 1110

نام واحد :  درآمد

نام مسئول : حسن پوررحیم

تلفن داخلي :   1114

نام واحد  : تاسيسات

نام مسئول  : سيد حسين صالحي

تلفن : 

نام واحد  : سرمایه گذاری

نام مسئول  : میرعلی حجازیان

نام واحد :  آتش نشاني

نام مسئول  : سید حسن متولي

تلفن :   125

نام واحد :   روابط عمومي

نام مسئول  : محسن غلام نژاد

تلفن داخلي :  1127

نام واحد  :  خدمات شهري

نام مسئول  :  حمید قنبری

تلفن   : 35256977

نام واحد  :  ساختماني

نام مسئول   : كاظم كريم پور

تلفن داخلي :  1224

نام واحد  :  گشت ساختمانی

نام مسئول  : رضا شیرمحمدی

تلفن داخلي   1123

نام واحد  :  امور قراردادها

نام مسئول :  ابراهیم قاسم زاده

تلفن داخلي :  1109

نام واحد : زیبا سازی

نام مسئول  : سحر صباغی

نام واحد  : انبار

نام مسئول  :صفرعلی رمضانی

تلفن داخلي :  1117

نام واحد  :  امانی

نام مسئول  : اسماعیل سیف اله پور

نام واحد  :  فني و عمراني

نام مسئول  : امید قناعت

تلفن داخلي  : 1133

نام واحد :  نوسازي

نام مسئول  : علی اصغر قلی تبار

تلفن داخلي :  1115

  نام واحد  : اصناف و بازرسی 

نام مسئول : حسينعلي صنايع

تلفن داخلي : 1223

نام واحد :  فناوری اطلاعات

نام مسئول  : علیرضا وحیدی
تلفن :1224

نام واحد  :  كارپردازي

نام مسئول  :  سید ابراهیم سید آقازاده

تلفن داخلي  : 1121

نام واحد  :  موتوري

نام مسئول  : قدیر پوراسداله

تلفن داخلي : 1119

نام واحد :  ماده صد

نام مسئول  :حسین رمضان نژاد

تلفن داخلی :1120

نام واحد :  سازمان حمل و نقل

نام مسئول  : سید رضا حبیب اله پور 

تلفن :35364460

نام واحد  :  امور اداری و کارگزینی

نام مسئول  : محمد علی طلابیان

تلفن داخلي : 1116

نام واحد  :  فضاي سبز

نام مسئول  : غلامحسين اسماعيل تبار

تلفن داخلي   35289275

مسئول محل دفن زباله

نام مسئول  : حسین یوسف جمالی

 مسئول حفاری

نام مسئول  : عادل ابراهیم زاده

مسئول پیگیری مصوبات شورا و کمیته انطباق فرمانداری 

نام مسئول  : پیمان خسروانی

نام واحد  : ستاد بحران 

نام مسئول  : محمد نژاداسماعیلی
بازدید امروز166
بازدید دیروز316
بازدید هفته1973
بازدید کل112463