برای نخستین بار جهت ارتباط آسان تر و بدون محدودیت شهروندان برای انعکاس مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات از مسائل مختلف شهری سامانه

137 بصورت شبانه روزی ایجاد گردید 

 


بازدید امروز36
بازدید دیروز222
بازدید هفته790
بازدید کل61424