پنجم دی مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور به روز ملی ایمنی در برابرزلزله نامگذاری شده است که لزوم توجه بیشتر به آموزش و فرهنگ

سازی در خصوص آمادگی و تمهیدات لازم  در برخورد با این پدیده مانند استحکام بنا  ووظیفه سنگین مهندسان ناظر و آمادگی عموم شهروندان در مواجهه

با آن را نمایان می سازد.یادآور می شود زلزله بم به شدت 6/6 ریشتر ساعت 5:26 بامداد روز 5دی 1382 به وقوع پیوست که  با کما ل تاسف بیش از 40

هزار تن  از هموطنان در این حادثه جان باختند.آخرین زلزله مهیب که باعث جریحه دار شدن قلوب همه هموطنان شده زلزله 7/3 ریشتری کرمانشاه در

21آبان می باشد که درکمال تاسف  بیش از 400 نفراز هموطنانمان کشته شدند و خسارات سنگینی به شهرهای کرمانشاه وارد گردید.