میلاد با شکوه حضرت عیسی مسیح پیامبر صلح و سلام بر امیدواران به رحمت و مهر خداوند خجسته باد