به ابتکار مدیریت سرای مهر و یک شب قبل از فرا رسیدن طولانی ترین شب سال در مراسمی نمادین جشن گرامیداشت این آئین و رسم کهن ایرانیان

با حضور پرشور بازنشتگان در محل سرای مهر شهرداری بابلسر برگزار شد که ضمن اجرای موسیقی زنده به حافظ خوانی توسط معاون محترم

فرهنگی مهندس حجازیان و گفت و گوی صمیمانه و پذیرایی از مهمانان گذشت. یادآور می شودشب یلدا یکی از کهن ترین جشن های ملی می باشد

که خانواده های ایرانی با دور رهمی و صله رحم به صرف تنقلات ،قصه گویی بزرگان خانواده برای دیگر اعضای فامیل ،فال گیری و حافظ خوانی

می  پردازند .فلسفه گرامیداشت این آئین  به دلیل طولانی  بودن این شب و با توجه به اینکه کشاورزی در گذشته بنیان زندگی را تشکیل می داد و

ایرانیان باستان کارها و فعالیت ها ی خود را با گردش خورشید ، تغییر فصول و بلندی و کوتاهی شب و روز تنظیم می کردند و با پایان گرفتن طولانی

ترین شب سال و طلوع روز بعد به نزدیک شدن به فصل بهار و کار و تلاش امید وار می شدند.

 
 

 

واحد روابط عمومی شهرداری بابلسر