سرای مهر شهرداری بابلسر با هدف ایجاد فضای مفرح و پرنشاط  برای بازنشستگان و سالمندان اقدام به برگزاری ورزش صبحگاهی نموده است این حرکت نو به

ابتکار مدیریت جدید سرای مهر آقای نادعلی شریفی می باشد که روزهای زوج ساعت هفت بامداد در محوطه سرای مهر (ابتدای پارک شورا) برگزار می گردد.