جشنواره گل و گیاه و صنایع وابسته  در سطح ملی برای اولین بار به ابتکار شورای اسلامی شهر و شهرداری بابلسر از 7تا 11 اسفند امسال  در

آستانه فصل گلانگیز بهار در مجتمع شهید عظیمی بهزیستی برگزار می شود