جشن رویش انقلاب عصر رور 21 بهمن در میدان شهداء (گل ) بابلسر با حمایت شورای اسلامی شهر و معاونت فرهنگی  و روابط عمومی

شهرداری در فضایی شاد و مفرح با برپایی آتش بازی و برگزاری مسابقات گوناگون بین حضار برگزار شد