مسابقات ددلیفت  بدون لوازم به میزبانی شهر بابلسر و با مشارکت شورای شهر و شهرداری بابلسر در سالن شهیدان نوبخت برگزار شد .