شهردار بابلسر پس از بازدید از استادیومی ورزشی: احداث این استادیوم تلاشی برای ترویج ورزش و نیز رونق گردشگری است

مهندس رضا رحیمی امروز با حضور در محل احداث استادیوم ورزشی فوتبال در پایتخت گردشگری مازندران اجرای این پروژه را گام بلندی در جهت پاسخ

مشاهده خبر

شهردار بابلسر پس از بازدید از چند پروژه عمرانی : تمام پروژه ها باید بر اساس یک بازه زمانی مشخص به اتمام برسند

مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران پیش از ظهر امروز ضمن بازدید از دو پروژه عمرانی بر ضرورت تسریع در روند آنها تاکید کردبه

مشاهده خبر