بازدید مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران از پروژه های عمرانی شهرداری بابلسر ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر صبح روز چهارشنبه مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به همراه مهندس مجید صیادیان شهردار، مهدی باقرزاده

مشاهده خبر