گزارش تصویری / جشن بزرگ غدیر توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری بابلسر در مجتمع تفریحی بانک کشاورزی با حضور مردم شریف بابلسر برگزار شد . ۱۴۰۲/۱۴/۱۸