گزارش تصویری- بازدید از چند پروژه عمرانی شهرداری بابلسر با حضور دکتر علیزاده مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور