واگذاری پنج قطعه زمین متعلق به شهرداری بصورت اجاره یک ساله

واگذاری حد فاصل پارکینگ اول و دوم معروف به لی لی پارک بصورت اجاره دو ساله