ما و تکلیف شهروندی

یکی از مطالبات بر حق شهروندان در بابلسر تلاش برای مهار کامل آبهای سطحی و آبماندگی پس از هر بارشی است طبق خبرهایی که مدام منتشر میشوند شهرداری پایتخت گردشگری مازندران لااقل طی یازده ماه گذشته در این پیوند اقدامات گسترده ای انجام داده است که نصب اگو ، ساخت کانال و نهر وسط در کنار ترمیم آبراه های قدیمی و لایروبی مستمر آبراه ها و رودخانه ها از جمله آنها هستند اما این موضوع هم مانند مناسب سازی ترافیک بشدت نیازمند همراهی شهروندان است به این معنا که باید در حفظ پاکیزگی آبراه ها کمال همکاری را به عمل آورند در غیر این صورت اگر هزاران کیلومتر آبراه هم ساخته شود اما به دلیل ریختن انواع پسماندها در آنها ، آبراه ها قادر نباشند با همه ظرفیت به هدایت آبهای سطحی بپردازند باز اندر خم همان کوچه اول خواهیم بود بنا براین وقتی شهرداری با سرمایه شما همشهریان شریف برای مهار آبهای سطحی آبراه می سازد و آبراه لایروبی میکند طبیعی است که انتظار میرود با رعایت تکلیف شهروندی گونه ای عمل شود که این هزینه ها جواب هم بدهند
با امید همراهی بیش از پیش با خادمان خود
روابط عمومی شهرداری بابلسر