دیدار شهردار با دادستان شهرستان بابلسر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر به مناسبت هفته شهرداری ها و دهیاری ها مهندس رضا رحیمی همراه با معاونان خود با آقای حسینی دادستان شهرستان بابلسر دیدار کرد
این گزارش حاکی است طی این دیدار دادستان بابلسر طی سخنانی با تبریک به مناسبت هفته شهرداری ها و دهیاری ها ضمن اشاره به روند توسعه این شهر از خدمات و فعالیت های شهردار و مجموعه شهرداری بابلسر تشکر کرد
مهندس رضا رحیمی نیز در سخنانی به تشریح فعالیت های شهرداری بابلسر پرداخت و با اشاره به نقش همدلی و همبستگی در عمران و آبادانی بابلسر از دادستان این شهرستان بخاطر حمایت صمیمانه از ایشان و همکارانشان تجلیل به عمل آورد