بازدید میدانی از نحوه خدمت رسانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر در پیوند با دستورالعمل مهندس رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران مبنی بر بازدید میدانی از چگونگی ارائه خدمات به شهروندان و آشنایی بیش از پیش با نظرات مردم پیرامون نحوه خدمت رسانی و نیز کسب اطلاع از میزان رضایتمندی آنها از این خدمات ، امروز مهندس صیادیان معاون امور خدمات شهری شهرداری بابلسر همراه با مسئولان کلیه واحدهای این معاونت ضمن بازدید میدانی ، نحوه و روند خدمت رسانی این واحدها به شهروندان را مورد بررسی قرار داد
طی این بازدیدها مهندس صیادیان با اشاره به تاکیدات مهندس رضا رحیمی مبنی بر تلاش هر چه بیشتر جهت خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان خطاب به مسئولان واحدهای مذکور و دست اندرکاران این واحدها تصریح کرد : برای ارائه خدمات و جلب رضایتمندی شهروندان نباید از هیچ تلاشی فروگذاری کرد چرا که جلب رضایت مردم یعنی اعتماد شهروندان به شهرداری و شهرداری آنگاه میتواند به خدمات خود ادامه دهد که از این اعتماد عمومی بهره مند باشد
شایان گفتن است که پس از اتمام بازدیدهای میدانی ، شهردار بابلسر از طریق گزارشی که پیرامون این بازدیدها دریافت می کند به بررسی نحوه خدمت رسانی واحدها می پردازد