بازدید شهردار و برخی از مقامات از مناطق ساحلی

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر بعد از ظهر امروز مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران همراه با مهندس اسماعیل حسن زاده فرماندار شهرستان بابلسر ، آقائی رئیس دادگستری ، حسینی دادستان و محمدی رئیس شرکت عمران مسکن شمال از پارکینگ های ششم تا نهم جهت بازگشایی سواحل و ایجاد محدوده های موسوم به ساحل سبز بازدید کردند
به گزارش خبرنگار ما طی این بازدیدها که مهندس حسین طلایی معاون امور شهرسازی شهرداری بابلسر هم حضور داشت مهندس رحیمی طی سخنانی با تشریح فعالیت های شهرداری بابلسر به منظور ایجاد امکانات بیشتر در سواحل برای آسایش شهروندان و جذب گردشگران گفت : مجموعه شهرداری بابلسر این آمادگی را دارد که در صورت همکاری مراجع ذیربط برای آزاد سازی سواحل ، ضمن احداث مناطق موسوم به ساحل سبز و اجرای طرح سالم سازی دریا اقدامات لازم را برای استفاده از همه ظرفیت های دریا و سواحل انجام دهد تا بتوان از این جاذبه های گردشگری بیش از پیش برای رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصادی شهر و شهرستان بابلسر بهره گیری شود
این گزارش حاکی است در این بازدیدها دیگر حاضران نیز در سخنانی با تقدیر از اقدامات شهردار و خدمات شهرداری برای ارائه خدمات گسترده و آماده سازی سواحل جهت استفاده از این مواهب الهی آمادگی خود را برای انجام اقدامات لازم به منظور احداث ساحل سبز مورد تاکید قرار دادند