بازدید از چند پروژه عمرانی شهرداری بابلسر

پیش از ظهر امروز دکتر علیزاده مدیر کل آماد و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در حالیکه از سوی مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران همراهی می شد از چند پروژه عمرانی شهرداری بابلسر بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر طی این بازدیدها که مهندس قناعت معاون فنی و عمرانی این شهرداری هم حضور داشت دکتر علیزاده از مجموعه ورزشی تفریحی موسوم به استخر دو قلو ، ساختمان اداری شهرداری و استادیوم ورزشی دیدار کرد
مهندس رضا رحیمی در این بازدیدها پیرامون ویژگی های فنی ، ضرورت احداث و نقش و تاثیر هر یک از پروژه های فوق در توسعه همه جانبه و پایدار بابلسر گزارش مبسوطی ارائه کرد و آنگاه مدیر کل آماد و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با ابراز خرسندی از گام های بلندی که شهرداری بابلسر برای عمران و آبادانی این شهر برداشته است و نیز خدمات گسترده و متنوعی که به منظور آسایش شهروندان ارائه کرده و میکند ، از تلاش های مهندس رحیمی و مجموعه مدیریت شهری بابلسر قدردانی کرد