ایجاد امکانات ورزشی برای معلولین

واحد زیباسازی شهرداری بابلسر در اقدامی ارزشمند برای معلولین عزیز این امکان را بوجود آورد تا بتوانند در محیطی مصفا و فضایی دلگشا به ورزش بپردازند
واحد فوق در پارکینگ دوم با نصب و آماده سازی وسایل ورزشی ویژه معلولین فرصتی ایجاد کرد که ساعاتی از وقت خود را به ورزش پرداخته و نشاط و شادابی روح و جسم خود را دو چندان کنند.