اجرای طرحی برای سلامت

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر واحد خدمات شهری و ساماندهی سواحل این شهرداری از صبح امروز طرح مازندران پاک را در سواحل پایتخت گردشگری مازندران اجرا کردند
بر اساس این طرح جای جای سواحل گسترده و زیبای دریا توسط خادمان شهر و دوست داران طبیعت از هر گونه پسماند و بویژه ریز پسماندها پاکسازی گردیدند تا تلاشی نمادین باشد برای ارج نهادن مائده های الهی و قدردانستن پاکیزگی و بهداشت عمومی