آغاز مرمت و بازسازی ساختمان شهربانی بابلسر

مطالبه‌ی چندین ساله‌‌ی مرمت و بازسازی ساختمان میراثی و تاریخی شهربانی بابلسر، با پیگیری مستمر مهندس مجید صیادیان شهردار بابلسر و به همت اعضای شورای اسلامی این شهر از صبح روز چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۰۴۱ آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر، پس از بازدید مهندس صیادیان شهردار بابلسر از آخرین وضعیت ساختمان شهربانی و تاکید بر بهسازی و مرمت نمای بیرونیِ این اثر میراثی از صبح روز چهارشنبه ۲۰ مهر پروژه بهسازی و مرمت ساختمان آغاز شده و در حال انجام است.