آغاز فعالیت پایش اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا ساختمانهای بلندمرتبه جدید بابلسر در سال ۱۴۰۰

طرح ویژه تفکیک پسماند از مبدا ساختمانهای بلندمرتبه تازه تاسیس که از مهر ۹۷ آغاز شده است در سال جدید با مراجعه ماموران جمع آوری پسماند خشک از سر گرفته شد .در این طرح کلیه ساختمانهای دارای مخزن ویژه پسماند خشک که در بانک اطلاعاتی کمیته مدیریت پسماند واحد خدمات شهری شهرداری بابلسر می باشند هر دوشنبه ضمن جمع آوری مواد بازیافتی با ارائه آموزش های مجدد وارائه تشویقی که شامل انواع بن هدیه فروشگاهها ، بیمه آتش سوزی رایگان ، مواد شوینده می گردد پایش می شوند