برای نخستین بار جهت ارتباط آسان تر و بدون محدودیت شهروندان برای انعکاس مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات از مسائل مختلف شهری سامانه

137 بصورت شبانه روزی ایجاد گردید 

 
بازدید امروز112
بازدید دیروز143
بازدید هفته650
بازدید کل68193