برای نخستین بار جهت ارتباط آسان تر و بدون محدودیت شهروندان برای انعکاس مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات از مسائل مختلف شهری سامانه

137 بصورت شبانه روزی ایجاد گردید 

 


بازدید امروز57
بازدید دیروز207
بازدید هفته877
بازدید کل80056