پنجم فروردین مصادف با اولین روز کاری سال جدید مهندس شفیعی با حضور در واحدهای مختلف عید نوروز را به همکاران تبریک گفتند 2 فروردین (22مارس)در کنفرانس محیط زیست و توسعه در سال 1992 ریودوژانیرو به نام روز جهانی آب نامیده شده

است .نامگذاری این روز توجه ویژه وبیش از پیش به این ماده اساسی تداوم  حیات و لزوم مصرف بهینه منابع آب شیرین

جهان که کمتر از سه درصد آبهای موجود می باشند را به همگان یادآور می شود .از جمله عرصه های مصرف بهینه آب

در شهرها آبیاری فضای سبز می باشد که شهرداری بابلسر از جمله شهرهایی می باشد که در آن از آب شرب برای

آبیاری فضای سبز شهری استفاده نمی شود 

 بازدید امروز62
بازدید دیروز323
بازدید هفته1334
بازدید کل51989