به ابتکار مدیریت سرای مهر و حمایت معاونت فرهنگی شهرداری به مناسبت روز زمین پاک زباله های ساحل توسط بازنشستگان این مرکز جمع

آوری گردید.22آوریل مصادف با دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک می باشد .این روز یادآوری به همه مردم جهان و ساکنان تنها سیاره مسکونی منظومه

شمسیمی باشد که در حفظ و حراست از آن کوشش نمایند .شعار امسال این روز نه به کیسه های پلاستیکی نامگذاری شده است که با توجه به

اینکهکیسه های پلاستیکی به دلیل سبکی و ارزان بودن در سالهای گذشته گسترش وسیعی یافته است تجمع کیسه های پلاستیکی ضمن ایجاد

مناظرزشت در شهرها و پراکندگی در تمامی عرصه های منابع طبیعی به علت تجزیه پذیری طولانی مدت و ماندگاری 300 ساله در طبیعت آثار

منفیفراوانی بر حیات جانوران .و تخریب محیط زیست برجای می گذارد .خاطرنشان می گردد ایده روز زمین پاک اولین بار توسط جان مک کانل مبلغ

علاقه مند به صلح در سال 1969 در اجلاس یونسکو مطرح گردید که  از سوی دیبرکل وقت سازمان ملل متحد در تقویم جهانی گنجانده ودر طول 49

سال گذشته این مناسبت از سوی دوستداران محیط زیست در جهان با اجرای برنامه های متنوع گرامی داشته می شود.

   
   


اولین جلسه شورای نامگذاری معابر شهر بابلسر در سال 1397 و دومین جلسه شورای نامگذاری در دوره اخیر مدیریت شهری با حضور نمایندگان

ادارات و نهادهای عضو در دفتر شهردار برگزار گردید .دراین جلسه ابتدا مهندس حجازیان دبیر شورای نامگذاری به تشریح موقعیت کوچه های فاقد نام

براساس نقشه تفصیلی پرداختند و در ادامه اعضا با توجه به درخواست متقاضیان نامگذاری نسبت به تعیین نام معابر مطروحه بحث و تبادل نظر نموده

و توافقات صورت گرفته را مصوب کردند.

 

  ورزش صبحگاهی مطابق هفته های گذشته با استقبال گسترده بازنشستگان و شهروندان علاقه مند در محوطه سرای مهر برگزار گردید .یادآور می

گردد ورزش صبحگاهی روزهای زوج هرهفته ساعت 7 صبح با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج ورزش همگانی در سرای مهر ابتدای پارک شورا

برقرار می باشد 

بازدید امروز47
بازدید دیروز207
بازدید هفته867
بازدید کل80046