اولین جلسه شورای نامگذاری معابر شهر بابلسر در سال 1397 و دومین جلسه شورای نامگذاری در دوره اخیر مدیریت شهری با حضور نمایندگان

ادارات و نهادهای عضو در دفتر شهردار برگزار گردید .دراین جلسه ابتدا مهندس حجازیان دبیر شورای نامگذاری به تشریح موقعیت کوچه های فاقد نام

براساس نقشه تفصیلی پرداختند و در ادامه اعضا با توجه به درخواست متقاضیان نامگذاری نسبت به تعیین نام معابر مطروحه بحث و تبادل نظر نموده

و توافقات صورت گرفته را مصوب کردند.

 

  ورزش صبحگاهی مطابق هفته های گذشته با استقبال گسترده بازنشستگان و شهروندان علاقه مند در محوطه سرای مهر برگزار گردید .یادآور می

گردد ورزش صبحگاهی روزهای زوج هرهفته ساعت 7 صبح با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج ورزش همگانی در سرای مهر ابتدای پارک شورا

برقرار می باشد 

جمعی از بازنشتگان که از امکانات سرای مهر شهرداری استفاده می نمایند با حضور در دفتر شهردار از حمایتهای مهندس شفیعی از این مرکز

قدردانی و به طرح مسائل و دیدگاههای خود در خصوص برنامه های این مجموعه پرداختند 

 مدیریت و بازنشستگان سرای مهر شهرداری بابلسر در اقدامی زیبا و خداپسندانه به عیادت فرشتگان زمینی مرکز نگهداری معلولین ذهنی شادروان

نوشیروانی بابل رفتند .خاطرنشان می گردد  این موسسه خیریه در سال 1346 توسط زنده یاد حسین فلاح نوشیروانی خیر نامی بابلی به عنوان

پرورشگاه ایتام احداث شد که در سال 1360 به مرکزی برای نگهداری از معلولین ذهنی تبدیل گردید.

 زیر مجموعه ها

بازدید امروز99
بازدید دیروز410
بازدید هفته891
بازدید کل122343