پایتخت گردشگری مازندران در مدار توسعه
چشم و چراغ صنعت گردشگری استان این روزها حال خوشی دارد آنقدر خوش که لبخند را هم بر چهره آن میتوان دید و هم بر سیمای ساکنانش.این حال خوش بیش و پیش از هر چیز مرهون همدلی و همراهی شورا و شهرداری است و بعد هم حمایت امام جمعه و فرماندار و صد البته همگامی مردمان شهری که به حق پایتخت گردشگری استان می خوانندش.
برای پی بردن به چرایی این حال خوش باید عابر کوچه کوچه های بابلسر شد اینجا جای پای خادمان شهر بخوبی پیداست از نهضت آسفالت و پیاده رو سازی تا فضای سبز و زیبا سازی مبلمان و در و دیوار و حتی آسمان شهر!
سقف نوری برخی خیابان ها و نوسازی در و دیوارها خود گواهی هستند بر تلاش بی وقفه شهرداری تا بابلسر دو باره بابلسر شود
این همه در حالی است که چهار پروژه عظیم ساختمان اداری شهرداری،پل چهارم،استخر دو قلو و بالاخره پل عابر هم زمان در حال احداث هستند که این آخری یعنی پل عابر نیز دهه فجر افتتاح میشود
اما همه این ها در کنار ساماندهی تابلوها و سایه اندازهای فروشگاه های شهر مژده بخشان آنند که بابلسر در مدار توسعه بی وقفه پیش می رود آنچنان که هم حال شهر خوش است و هم حال شهروندانش اما یک پرسش مهم و آن اینکه آیا شهر و شهروندان هیچ مشگلی ندارند؟ پاسخ این است که هیچ کس مشگلات بابلسر و بابلسری را انکار نمی کند اما مهم این است که شهرداری و شورا دست در دست هم برای رفع این مشگلات می کوشند و نه آنکه آنها را به پوشانند پس با امید به اینکه چنانچه مهندس رضا رحیمی شهردار بابلسر مدام تکرار می کند :«با همبستگی و اتحاد برای شکوه و شکوفایی پایتخت گردشگری مازندران گام برداریم».