معاون اداری و مالی شهرداری بابلسر اعلام کرد:
طرح تشویقی تخفیف عوارض شهرداری به مدت یک ماه آغاز شد
به منظور تشویق شهروندانی که به هر دلیلی موفق به پرداخت عوارض شهرداری نشده اند طرحی را از پانزدهم دی ماه جاری آغاز کردیم که از۲۵ تا ۳۰ درصد تخفیف برای آنها در نظر گرفته شده است
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر سید محمد داور معاون اداری و مالی این دستگاه در مصاحبه ای ضمن اعلام مطلب فوق به تشریح این طرح پرداخت و گفت:به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر و به منظور افزایش سیاست های تشویقی در نظر داریم از پانزدهم دی ماه جاری تا پانزدهم بهمن ماه آینده، یعنی به مدت یک ماه تخفیفات چشمگیری به شهروندان بدهیم به این معنا که کلیه مطالبات ناشی از احداث بنا در صورت پرداخت به میزان سی درصد تخفیف تعلق می گیرد یا کلیه مطالبات ناشی از عوارض و بها خدمات که قبل از تاریخ مصوبه دارای رای کمیسیون ماده ۷۷ باشد معادل بیست و پنج درصد تخفیف تعلق می گیرد
وی سپس در همین باره افزود: طبق این طرح متقاضیانی که نسبت به پرداخت بدهی عوارض کسب و کار تا پایان سال ۹۶ اقدام کنند معادل بیست و پنج درصد و جهت پرداخت عوارض سال جاری سی و پنج درصد تخفیف می گیرند ضمن آنکه کلیه متقاضیانی که نسبت به پرداخت بهای خدمات به صورت یک جا اقدام کنند معادل سی و پنج درصد هزینه خدمات مشمول جایزه خوش حسابی قرار خواهند گرفت
معاون اداری و مالی شهرداری بابلسر در ادامه این مصاحبه با دعوت از شهروندان جهت استقبال از فرصت پیش رو جهت دریافت بسته های تشویقی گفت:مردم شریف بابلسر عنایت داشته باشند که این دریافتی ها فقط و فقط صرف عمران و آبادی شهر میشود و به عبارتی توسعه بابلسر در گرو همین عوارض است پس حق آن است که مردم برای توسعه شهر خود خادمان خویش را یاری کنند بویژه آنکه این شهر چشم و چراغ گردشگری مازندران است و ما باید از این موقعیت به شایستگی حراست کنیم.