از سوی شهردار بابلسر ابلاغ شد
ضرورت اجرای ضوابط و مقررات مورد نظر مدیریت ستاد پدافند غیر عامل در حوزه ساخت و ساز
با ابلاغ مهندس رحیمی، معاونت شهرسازی شهرداری بابلسر موظف شد تا هنگام دادن پایان کار، چگونگی اجرای مقررات ساخت و ساز های تدوین شده از سوی ستاد مدیریت پدافند غیر عامل توسط کارفرما و پیمانکار را مورد توجه قرار دهد
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر حسینعلی صنایع مسئول واحد پدافند غیر عامل این شهرداری طی مصاحبه ای با اشاره به مطلب بالا به تشریح اهمیت این نوع از پدافند پرداخت و گفت:در حوزه دفاع ملی ما دو گونه عمل میکنیم،یکی دفاع نظامی و مردمی و دیگری دفاع غیر نظامی که به آن پدافند غیر عامل می گویند در این حوزه تمامی شهرداری های کشور واحدی را تشکیل دادند تا ابلاغیه ها و راهکارهای ارائه شده از سوی مدیریت ستاد پدافند غیر عامل را عملیاتی کند
وی آنگاه وظایف شهرداری ها و خاصه شهرداری بابلسر در این حوزه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:مهمترین وظیفه شهرداری توجه دادن به شهروندان است تا در ساخت و سازها امور دفاعی یا ایمنی را رعایت کنند خوشبختانه مهندس رحیمی با درک درستی که از اهمیت این گونه پدافند دارند چند روز قبل ابلاغیه مهمی به معاونت شهرسازی شهرداری دادند که طی آن تاکید شده است باید بر اجرای ضوابط ستاد مدیریت پدافند غیر عامل در ساخت و سازها نظارت کرده و چنانچه تخطی شده باشد از دادن پایان کار خود داری گردد
صنایع سپس به ضرورت آموزش شهروندان اشاره کرد و خاطر نشان نمود :چون این مبحث در کشور ما جدید است پس باید آموزش مردم را در دستور کار قرار داد به همین دلیل شهرداری بابلسر در نظر دارد آموزش را از کارکنان خود آغاز کند و حتی مانوری هم برگزار کند که امیدواریم دیگر دستگاه ها هم ین اقدام را انجام دهند تا در بابلسر پدافند غیر عامل عمومیت پیدا کند.