یک مسئول در شهرداری بابلسر:
از نیمه بهمن ماه کلیه حفاری های سطح شهر متوقف می شوند
واحد حفاری با دستور شخص مهندس رحیمی تاسیس شد تا ضمن مدیریت و نظارت بر کلیه حفاری های سطح شهر در کوتاه ترین زمان ممکن مناطق حفاری شده بازسازی شوند
به گزارش روابظ عمومی شهرداری بابلسر عادل ابراهیم زاده مسئول واحد حفاری این دستگاه در مصاحبه ای ضمن بیان مطلب فوق گفت:تا پیش از دستور شهردار واحدی با این عنوان وجود نداشت اما به‌دلیل ضرورت‌و نیاز شهر به مدیریت حفاری هایی که توسط ادارات و افراد انجام میشود این واحد ایجاد شد تا هم حفاریها با سرعت آغاز و به اتمام برسند و هم اینکه ترمیم و بازسازی آنها سریع تر انجام شود بنا براین وقتی اداره ای مثل آب و گاز نیاز به حفاری دارند ما با آنها تفاهم نامه ای مینویسیم تا طی یک زمان مشخص کار انجام شود و به شهرداری تحویل دهند تا بتوانیم عملیات ترمیم را آغاز کنیم
وی با بیان اینکه امسال هم مانند سالهای گذشته پیش از سال جدید‌ کلیه حفاری های سطح شهر متوقف خواهند شد افزود: از یازدهم بهمن ماه امسال در بابلسر هیچ گونه عملیات حفاری انجام نمیشود تا فرصت کافی برای رفتن به پیشواز ایام الله دهه فجر و نیز سال جدید داشته باشیم
مسئول واحد حفاری شهرداری بابلسر سپس یکی دیگر از وظایف این واحد را تشریح کرد و گفت: در‌حوزه عمرانی هم هر نوع پروژه فوری و به عبارتی اورژانسی را این واحد انجام میدهد یا در هنگام حوادثی مانند سیل و طوفان هم آماده باش هستیم تا هرجا به ما نیاز بود وارد شویم نمونه اخیرش طوفانی بود که چندی پیش رخ داد و ما به دستور شخص شهردار به جمع آوری درختان شکسته موجود در‌سطح شهر پرداختیم.