نگین گردشگری مازندران در آستانه یک اتفاق
شهرداری بابلسر طرح یک سان سازی تابلوهای سطح شهر را کلید می زند
برای شهری مانند بابلسر که به نگین گردشگری مازندران شهرت دارد زیبنده نیست که تابلوها و سایه اندازه های فروشگاه ها تا این اندازه نا همگون و پراکنده باشد
مهندس مجید صیادیان معاون خدمات شهری شهرداری بابلسر در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی این شهرداری ضمن اشاره به مطلب فوق گفت:به همین دلیل طرح یک سان سازی کلیه تابلوها و سایه انداز ها را تهیه کردیم تا بزودی اقدام به اجرای آن کنیم
وی یکی از مولفه های شهرهای گردشگری را توجه به زیبایی های بصری عنوان کرد و افزود:بنا براین تلاش می کنیم تا با همکاری و همراهی کسبه و تمامی مراکز تجاری و فرهنگی شهر تابلوها و سایه اندازهایی شکیل و همگون داشته باشند
صیادیان رفع آلودگی های صوتی و تصویری را یکی از برنامه های جدی شهرداری دانست و خاطر نشان کرد:از همه شهروندان انتظار داریم در اجرای این کار مهم و اثرگذار با خادمان خود در شهرداری همدل و همگام باشند.