یک مسئول در شهرداری بابلسر:
طلای کثیف میتواند نقش و سهم بزرگی در توسعه شهر داشته باشد
در زمانه ما طلای کثیف یا همان زباله های قابل بازیافت یک سرمایه پایدار تلقی میشود که با مدیریت درست میتوان از آن برای توسعه شهر استفاده کرد
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر خانلرتبار عضو کمیته مدیریت پسماند این شهرداری طی مصاحبه ای ضمن بیان مطلب فوق به لزوم همراهی بیش از پیش مردم با شهرداری اشاره کرد و گفت:اکنون که شهرداری بابلسر اراده کرده تا یک بار برای همیشه هم معضل زباله ها را بر طرف سازد و هم از زباله های قابل بازیافت که طلای کثیف نامیده میشوند برای سرمایه گذاری در حوزه های عمرانی بهره بگیرد شهروندان باید آستین همت را بالا زده و در پروژه تفکیک زباله از مبدا مشارکت جدی داشته باشند
وی با تشریح اقدامات انجام شده جهت افزایش آگاهی و به تبع آن همراهی همشهریان نسبت به طرح تفکیک زباله از مبدا ،کاروان های آموزشی همیاران پسماند را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:برای اثبات جدی بودن شهرداری بابلسر در اجرای موفق طرح نامبرده ما وقت و سرمایه قابل توجهی را صرف فرهنگ سازی و خاصه آموزش چهره به چهره یا عملی کرده ایم که یک نمونه آن آموزش همیاران پسماند در میدان است که همین امروز در دو نوبت انجام میشود
خانلرتبار در توضیح این نوع آموزش گفت:ما با دو دستگاه اتوبوس همیاران پسماند را که از دانش آموزان مدارس هستند به محل دفن زباله و غرفه های بازیافت می بریم تا در همان مکانها ضمن مشاهداتی که دارند روند کار را توضیح داده و وظایفی که دارند را برایشان تشریح کنیم
وی سپس بار دیگر به نقش مردم در موفقیت این پروژه اشاره کرد و گفت:اگر مردم همکاری کنند و زباله های خود را در منزل تفکیک و سپس به غرفه های چهارگانه سطح شهر یا خودروهایی که به نزد آنها در محل سکونتشان می آیند تحویل دهند دو اتفاق بزرگ می افتد نخست زباله های قابل بازیافت یا همان طلای کثیف مورد استفاده قرار می گیرند و دوم به مرور ما می توانیم زباله های شهر را مدیریت کرده و به سمت کاهش زباله هدایت کنیم مردم بزرگوار بابلسر می دانند بسیاری از طریق همین زباله های قابل بازیافت به ثروت های عظیمی دست یافتند پس چرا این سرمایه عظیم برای مدیریت و توسعه شهر گرد آوری نشود بنابراین خواهشمندیم با ما همکاری کنید تا عایدات طلای کثیف سهم همه شهر و نه عده ای معدود شود.