آ مثل آلودگی
اگر روزی و روزگاری آلودگی ها فقط جسم ما را نشانه می گرفتند اما اینک حوزه آلودگی آنچنان گسترده است که روح انسان را بشدت مورد هدف قرار داده است
یکی از انواع این آلودگی ها،آلودگی تصویری است که در خانه،کوچه و خیابان و محل کار مصادیقش را میتوان دید اما چون هدف این نوشتار آلودگی های تصویری در حوزه شهری است باید دست به دست هم داد و برای رفع یا لااقل کاهش آنها کوشید خاصه آنکه برازنده شهر و شهروندانی نیست که میزبان گردشگران بیشماری در همه فصول هستند
نصب آگهی و پوستر بر در و دیوارها،بی توجهی به شکل و اندازه و نظافت تابلوها،بساط گستردن در هر کوی و برزن،عدم توجه به نظافت و پاکیزگی معابر و و و ده ها مورد دیگر را میتوان شاهد مثال آورد که نشان از آلودگی تصویری است و شهروندان باید برای رفع آنها آستین همت را بالا بزنند خاصه آنکه روح هر شهروندی را چون سوهانی می خراشند
سخن آخر آنکه تصور کنید شهر و زندگی چقدر شکوهمند جلوه میکند اگر صبح که از خانه بیرون میاییم تا روز تازه و پر امیدی را آغاز کنیم هر سو که می نگریم پاکیزه باشد و زیبا؟پس چرا دست به دست هم ندهیم و شهر خود را زیباتر نکنیم؟