در عصر انفجار اطلاعات و ظهور و حضور فضای مجازی «اطلاع رسانی» و «خبر سازی» به بالاترین حد سرعت،بلوغ و وسعت رسیده است تا جایی که جهانی چنین گسترده را به دهکده ای بدل ساخته که هیچ رخدادی پنهان نمی ماند و به سرعت برق و باد خوانده یا شنیده میشود
به دنبال تغییرات اخیر در شهرداری بابلسر حالا این دستگاه و این شهر نیز به جایگاهی برای مانور رسانه ها تبدیل گردیده و اصحاب رسانه اعم از دیداری ،شنیداری و خواندنی به رخدادهایش توجه خاصی مبذول میدارند آنچه اینک پیش رو دارید تنها و تنها نمونه هایی هستند از بازتاب فعالیت های شهرداری بابلسر در مطبوعات استانی