دانستن حق شهروندان است

            

 

احداث ساحل سبز در کرانه دریای شورانگیز مازندران از جمله پروژه هایی است که شهرداری بابلسر جهت رفاه و آرامش شما شهروندان و هموطنانی که میهمان این شهر میشوند احداث کرده است.


روابط عمومی شهرداری بابلسر