شهرداری بابلسر با توجه به اهمیت خاص نهادینه سازی فرهنگ بازیافت و آموزش مهارتهای شهروندی در خصوص مدیریت بهینه پسماند و اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا آموزش های زیست محیطی در سطح مدارس بابلسر را در دستور کار خود دارد که در فاز اول مدارس مقطع ابتدایی  مد نظر می باشند که با اعزام آموزشگران شرکت نگین سبز پاکروب و کارشناسان واحد خدمات شهری با این امر آشنا می شوند که تاکنون با استقبال گسترده و بی نظیر دانش آموزان و مسئولان مدارس همراه بوده است که برخورداری از شهری پاک و دارای فرهنگ شهروندی مطلوب را نوید می دهد .